Başa

BİZE ULAŞIN  0242 344 21 77   0242 259 1 333   info@duzenlisigorta.com

ÜRÜNLER » Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıp mensuplarının hukuki sorumluluk nedeniyle üçüncü şahıslara ödenecek tazminat taleplerini Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe limitleri kapsamında temin eder. Sigortanın yaptırılmaması halinde kanunen ödenmek zorunda kalınacak ceza yerine, uygun primlerle güvence sağlanabilir.

Buna ek olarak karşılaşacağınız olası riskler sonucunda çalışamadığınız günler için tazminat imkanından faydalanabilirsiniz.

Bu sigorta, hekimin tedavi ettiği hastasının

• Bedeni zarara uğraması
• Sağlığının daha da bozulması
• Yaşamını yitirmesi

sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini ve yargılama giderlerini karşılamak üzere güvence altına alır.

• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır.
• Sigorta poliçesi başlangıç tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.
• 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
• Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı için tıklayınız

Avukat Mesleki Sorumluluk

Mesleğinizi ifa ederken görevinizi gereği gibi yapamamanızdan müvekkilinize karşı özen borcunuzu yerine getirememenizden veya mesleki hizmet kapsamına giren diğer kusurlu davranışlarınızdan doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini sigorta poliçesinde yazan limitler dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.

Marka / Patent Vekilleri Mesleki Sorumluluk

Marka-patent vekili olarak çalışan siz avukatlarımız, hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili tüm sorumluluğunuzu sigorta şirketine devretmek istemez misiniz?

Düzenli Sigorta olarak bir hata, ihmal veya kusurlu hareketiniz sonucunda eğer sizi görevlendiren kişilere zarar verme ihtimaliniz varsa, bu olası zararınızı şimdiden teminat altına alabiliriz. Böylece siz de rahatlıkla çalışabilirsınız.

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlerimizin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimizin sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza gelebilecek tazminat taleplerine karşı sizi koruma altına alıyoruz.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tasarladığınız ve üzerinde çalıştığınız yapıların sorumlulukları çok büyük biliyoruz; bu yüzden sizlere Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası’nı sunuyoruz.Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çalışmalarınız sırasında karılaşabileceğiniz mesleki risklerin hukuki sonuçlarına karşı korumamız altındasınız.

Farklı Meslek Gruplarına Yönelik Teminat

• Seyahat Acenteliği
• Yönetim Danışmanlığı
• Multimedya
• Bilgi İşlem, Programlama
• Sigorta Acenteliği
• Sigorta Brokerliği
• Çeviri Büroları
• İnsan Kaynakları
• Destek hizmetleri “Outsourcing”
• Ekspertiz

DÜZENLİ Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. Şti.
Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Yıldırım Apt. No:93/B (Büro Katı) Antalya
0242 344 21 77    info@duzenlisigorta.com

Liman Mah. Barış Manço Cd. Mimsa Sitesi M Blok K:1 D:2 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 259 1 333    Fax: 0242 259 1 332

Tüm hakları Düzenli Sigorta'ya aittir,izinsiz kullanılamaz © 2015 | Tasarım Ajansweb